Karta Informacyjna 790/2018

  • Nr karty/rok 790/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2018, udzielająca Impresa Pizzarotti & C.S.P.A Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska powstałego po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego – piasków skaleniowo-kwarcowych „KOZŁOWO V”, położonego na terenie działek nr 440/5 i 449, w m. Kozłowo, gmina Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kozłowo, gm. Świecie, powiat nakielski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.20.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 04.09.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.09.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 566215859
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian