Karta Informacyjna 791/2017

  • Nr karty/rok 791/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód podziemnych z utworów neogenu, ze studni nr 2 na ujęciu w Brudzyniu gm. Janowiec Wielkopolski, na potrzeby fermy trzody chlewnej w Puzdrowcu oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brudzyń gm. Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7322.121.2017
  • Dokument wytworzył Jan P., Włoszanowo, 88-430 Janowiec Wielkopolski
  • Data dokumentu 27.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian