Karta Informacyjna 795/2017

  • Nr karty/rok 795/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07, wydanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Inowrocław.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.18.2017/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław
  • Data dokumentu 09.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian