Karta Informacyjna 801/2017

  • Nr karty/rok 801/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych w Wapiennie, gm. Barcin, do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wapienno, gm. Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7322.124.2017
  • Dokument wytworzył Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
  • Data dokumentu 20.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian