Karta informacyjna 805/2017

  • Nr karty/rok 805/2017
  • Rodzaj dokumentu Postępowanie wszczęte z urzędu
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postępowanie w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bukowej 38/40 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.6.4.2017
  • Dokument wytworzył Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 23.05.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian