Karta informacyjna 808/2020

  • Nr karty/rok 808/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2016 r., znak: ŚG-I-G.7222.11.2016/MB, wydanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kociewska 47-53, 87-100 Toruń.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.22.2020/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 30.09.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.09.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian