Karta Informacyjna 814/2018

  • Nr karty/rok 814/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca opłatę za na usunięcie drzew i krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca opłatę w związku z usunięciem drzew i krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o dokonanie kontroli nasadzeń zastępczych wskazanych w decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., znak: OS.613.67.2014.ŁZ w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.11.2.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.07.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 514/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian