Karta Informacyjna 817/2018

  • Nr karty/rok 817/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na: działka nr 46 obręb 18, przy ul. Gregorkiewicza, działka nr 787, obręb 10 przy ul. Rejtana 2-4, działka nr 259/5, obręb 28 przy ul. Bartkiewiczówny, działka nr 658/1, obręb 32 przy ul. Fasolowej, działka nr 21/44, obręb 51 przy ul. Rydygiera/Mocarskiego oraz działka nr 486, obręb 53 przy ul. Pilskiej w Toruniu. ŚG-III.7120.1.8.2018
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.8.2018
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń – Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 24.01.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian