Karta informacyjna 8/2018

  • Nr karty/rok 8/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek WILECO sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7243.5.2014, udzielającej Pani Jolancie Sztylka-Wiluś, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ZUP „WILECO” ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem instalacji zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 (działka nr 7/36, obręb 132).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.3.2017
  • Dokument wytworzył WILECO sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 23.01.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.02.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian