Karta informacyjna 823/2017

  • Nr karty/rok 823/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.33.2017, zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2014 r., znak: ŚG.I.724.8.2014.MC, pozwalającą Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock na wytwarzanie odpadów oraz zezwalającą na przetwarzanie odpadów na terenie zakładu Baza Paliw Nr 2, ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Nowa Wieś Wielka, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.33.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 05.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian