Karta informacyjna 825/2016

  • Nr karty/rok 825/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 115 obręb 124 w Grudziądzu, ul. Miłoleśna
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, woj. Kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.54.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Miasta Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
  • Data dokumentu 03.10.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1164/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian