Karta informacyjna 829/2017

  • Nr karty/rok 829/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.26.2017.RL, udzielająca przedsiębiorstwu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją Elektrowni Wodnej Smukała.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.27.2017.TW
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 02.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian