Karta informacyjna 837/2017

  • Nr karty/rok 837/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r., znak: ŚG-I-G.7244.22.2017, udzielająca Transpol Lider Sp. z o.o. spółka komandytowa, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław zezwolenia na przetwarzanie odpadów – wypełnianie odpadami wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „NOWE DĄBIE X” w granicach wyznaczonego obszaru i terenu górniczego „NOWE DĄBIE X” , obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 10/7, obręb 0001 Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.24.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 30.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822, 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian