Karta informacyjna 860/2018

  • Nr karty/rok 860/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., ŚG-I.7222.9.2014/MB, udzielającej Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zakurzewo, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.13.2018/MB
  • Dokument wytworzył Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
  • Data dokumentu 11.09.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian