Karta informacyjna 861/2017

  • Nr karty/rok 861/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.62.2017 zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 259/3 (obręb 46) przy ul. Chrzanowskiego, 305 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 313 (obręb 48) przy ul. Chrobrego, 93 (obręb 62) przy ul. Turystycznej, 103 (obręb 18) przy ul. Wały gen. Sikorskiego, 359 (obręb 46) przy ul. Barwnej w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.15.25.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń
  • Data dokumentu 21.11.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian