Karta informacyjna 863/2018

  • Nr karty/rok 863/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Nazwa dokumentu Decyzja – wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2008 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/4/08, zmienionej decyzją z dnia 29 lutego 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.78.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn, powiat tucholski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gostycyn, gmina Gostycyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.4.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 16.08.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 664/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian