Karta Informacyjna 872/2017

    • Nr karty/rok 872/2017
    • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
    • Temat dokumentu Ochrona wód
    • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
    • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów samochodowych w miejscowości Lubieniec 37, gm. Chodecz
    • Obszar, którego dokument dotyczy Lubieniec, gmina Chodecz, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie
    • Znak sprawy ŚG-I-P.7322.131.2017
    • Dokument wytworzył Lewandowski Tomasz AUTO-HANDEL, ul. Waryńskiego 29, 87-860 Chodecz
    • Data dokumentu 30.11.2017
    • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    • Data zatwierdzenia dokumentu 30.11.2017
    • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
    • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
    • Czy dokument jest ostateczny nie
    • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
    • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2017
    • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
    • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian