Karta Informacyjna 874/2017

  • Nr karty/rok 874/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód z rzeki Mątawy – numer ewidencyjny działek: 84, obręb Sartowice oraz 115, obręb Święte, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe MarzyŚwiecie-Bydgoszcz-Cotoń”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Świecie województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.93.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 03.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 543/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian