Karta informacyjna 880/2017

  • Nr karty/rok 880/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr: 181/4 (obręb 2) przy ul. Bema, 94/2 (obręb 18) przy ul. Dąbrowskiego, 230 (obręb 18) przy ul. Skrzyńskiego, 65 (obręb 74) przy ul. Powstańców Śląskich 77, 7 (obręb73) przy ul. Strzałowej 2A w Toruniu.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr: 181/4 (obręb 2) przy ul. Bema, 94/2 (obręb 18) przy ul. Dąbrowskiego, 230 (obręb 18) przy ul. Skrzyńskiego, 65 (obręb 74) przy ul. Powstańców Śląskich 77, 7 (obręb73) przy ul. Strzałowej 2A w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.80.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 22.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 660/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian