Karta informacyjna 881/2017

  • Nr karty/rok 881/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją przebudowy ul. Antoniego w Toruniu, rosnących na nieruchomości nr 446, 442, 435, 430 i 582/1 (obręb 31).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją przebudowy ul. Antoniego w Toruniu, rosnących na nieruchomości nr 446, 442, 435, 430 i 582/1 (obręb 31).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.76.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 569/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian