Karta informacyjna 882/2017

  • Nr karty/rok 882/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewu
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew i krzewu, rosnących w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu na nieruchomości o nr 59/2, 59/5, 60/2, 61/1, 61/4, 104, 105/1, 106, 107 obręb 78.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących w pasie drogowym ul. Familijnej w Toruniu na nieruchomości o nr 59/2, 59/5, 60/2, 61/1, 61/4, 104, 105/1, 106, 107 obręb 78.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.72.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 16.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 585/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian