Karta Informacyjna 886/2017

  • Nr karty/rok 886/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ŚG.I.7243.32.2014.DM, udzielającej Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „ABBA-EKOMED” Spółka z o.o., ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, ul. Kluczyki 17-21, 87-100 Toruń (działka o nr ewidencyjnym 28/1).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, gmina Toruń, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.29.2017
  • Dokument wytworzył PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 22.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian