Karta informacyjna 890/2017

  • Nr karty/rok 890/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Przedsiębiorstwa Podukcyjno-Handlowego „Drabex” Janusz Wilczek, ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją Instalacji do Obróbki Metali i Produkcji Wyrobów z Metali, zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Stalowej 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 21/12 obręb 0331 Bydgoszcz oraz 19/4 obręb 0331 Bydgoszcz.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.37.2017
  • Dokument wytworzył P.P.H. „DRABEX” Janusz Wilczek
  • Data dokumentu 26.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian