Karta informacyjna 890/2019

  • Nr karty/rok 890/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka WojewództwaKujawsko-Pomorskiego z dnia 1grudnia 2014r., ŚG-I.7222.9.2014/MB, udzielającej Miejskim Wodociągomi Oczyszczalni Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Zakurzewo, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.21.2019/MB
  • Dokument wytworzył Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
  • Data dokumentu 14.11.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.11.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian