Karta informacyjna 899/2017

  • Nr karty/rok 900/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Legalizacja urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr 44, obręb ewidencyjny Szarlej, służącej do wprowadzania do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szarlej, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.104.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 20.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 719/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian