Karta Informacyjna 901/2017

  • Nr karty/rok 901/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Wprowadzanie ścieków, wytwarzanie odpadów, przetwarzanie odpadów, ochrona powietrza, hałas i inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie decyzji dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bielawy, gmina Barcin, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.18.2017
  • Dokument wytworzył LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
  • Data dokumentu 25.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 566-21-58-72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian