Karta informacyjna 904/2019

  • Nr karty/rok 904/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wygaszeniedecyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji Starosty Sępoleńskiego z dnia 15 marca 2007 r., znak: RO.7644-5/06, udzielającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o. o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji –składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wygaszeniedecyzji –pozwolenia zintegrowaneg
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.22.2019/MB
  • Dokument wytworzył ZakładGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o. o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński
  • Data dokumentu 12.11.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.11.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian