Karta informacyjna 917/2016

  • Nr karty/rok 917/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 49/85 obręb 41, przy ul. Sanocka vis a vis nr 13, nr 6/3 obręb 275, przy ul. Szubińska, nr 17/38 obręb 75, przy ul. Szubińska, nr 14/94 obręb 75, przy ul. Połtyna skrzyżowanie z ul. Wysoką, nr 20/3 obręb 46, przy ul. Wiśniowa 79/Bluszczowa 31a, nr 106 obręb 44, przy ul. Nakielska, nr 30/70 obręb 72, przy ul. Waryńskiego, nr 137 obręb 45, przy ul. Nakielska, nr 30/138 obręb 72, przy ul. Gałczyńskiego vis a vis nr 4 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.67.2016
  • Dokument wytworzył Gmina Miasto Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 12.05.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1219/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian