Karta informacyjna 919/2016

  • Nr karty/rok 919/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 74, obręb 177, przy ul. Kilińskiego 20, nr 108/1, obręb 177, przy ul. Kilińskiego, nr 209/4, obręb 194, przy ul. Lelewela 8, nr 23, obręb 168, przy ul. Szymanowskiego, nr 101, obręb 113, przy ul. Sobieskiego, nr 104, obręb 113, przy ul. Fredry, nr 184, obręb 111, Plac Piastowski, nr 87, obręb 166, przy ul. Szwalbego, nr 71, obręb 167, przy ul. Kopernika, nr 300/4, obręb 178, przy ul. Skłodowskiej – Curie, nr 68, obręb 167, Aleja Ossolińskich, nr 181, obręb 111, przy ul. Sowińskiego, nr 188, obręb 111, przy ul. Chrobrego, nr 306/1, obręb 112, przy ul. Bocianowo w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.69.2016
  • Dokument wytworzył Gmina Miasto Bydgoszcz, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 12.05.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1221/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian