Karta informacyjna 9/2018

  • Nr karty/rok 9/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji i przerobu drutu, zlokalizowanej na terenie zakładu DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o. we Włocławku przy ul Polnej 26/74, na działkach nr 26/18, 30/14, 30/5, 30/7 (obręb Włocławek KM 113), 14/4, 15/4, 16/3, 16/4 (obręb Włocławek KM 86).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.4.2017
  • Dokument wytworzył DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 30.01.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.05.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian