Karta informacyjna 923/2019

  • Nr karty/rok 923/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego zbieranie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Kozłowo, gm. Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.12.2019
  • Dokument wytworzył Ivy Technology Poland Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 24.10.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.10.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. (56) 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian