Karta Informacyjna 924/2018

  • Nr karty/rok 924/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: ŚGI.7241.11.2014/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Małociechowo, gm. Pruszcz, wydanej Spółce Komunalnej „Błysk” Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Małociechowo, gm. Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.32.2018/MB
  • Dokument wytworzył Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 1, 86-120 Pruszcz
  • Data dokumentu 12.10.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.10.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.10.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian