Karta Informacyjna 930/2017

  • Nr karty/rok 930/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia Toruńskim Wodociągom sp. z o.o. w Toruniu na usunięcie krzewów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących przy ul. Boboli na działce nr 382 i 384/1 w obrębie 37 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń , woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.92.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 05.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 928/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian