Karta informacyjna 937/2017

  • Nr karty/rok 937/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.47.2017, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6,85-085 Bydgoszcz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Inowrocławia – etap II – budowa łącznika od km 0+000 do km 4+880.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Inowrocław województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7322.128.2017
  • Dokument wytworzył GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 30.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian