Karta informacyjna 94/2020

  • Nr karty/rok 94/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r., znak: WSRiRW./DW-I-EB/6618/4/07, wydanego Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne eksploatowane na terenie przemysłowym Anwilu S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.24.2019/MB
  • Dokument wytworzył Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
  • Data dokumentu 19.12.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.12.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian