Karta informacyjna 943/2017

  • Nr karty/rok 943/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód ze strugi Gruczno-Luszkówko – numer ewidencyjny działki 197/2, obręb Gruczno, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Świecie, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.105.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 05.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 747/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian