Karta informacyjna 944/2017

  • Nr karty/rok 944/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód z rzeki Gąsawka – numer ewidencyjny działki 870, obręb Rynarzewo, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie- Bydgoszcz-Cotoń”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Szubin, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.77.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 08.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 535/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian