Karta informacyjna 946/2017

    • Nr karty/rok 946/2017
    • Rodzaj dokumentu Decyzja
    • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa i krzewów
    • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca firmie Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. w Toruniu na usunięcie drzewa i krzewów.
    • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów rosnących przy ul. Jana Brzechwy na nieruchomości nr 205/1 w obrębie 34 w Toruniu
    • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń , woj. kujawsko-pomorskie
    • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.89.2017
    • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    • Data dokumentu 13.12.2017
    • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    • Data zatwierdzenia dokumentu 13.12.2017
    • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
    • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
    • Czy dokument jest ostateczny tak
    • Numery kart innych dokumentów w sprawie 727/2017
    • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.01.2018
    • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
    • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian