Karta Informacyjna 97/2017

  • Nr karty/rok 97/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przed hałasem, Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szerzawy, gm. Mogilno, dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szerzawy, gm. Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.6.2017/MB
  • Dokument wytworzył Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
  • Data dokumentu 02.03.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.03.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian