Karta informacyjna 982/2019

  • Nr karty/rok 982/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: ŚG-I-G.7241.17.2019/MB, zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Włościbórek, gm. Sępólno Krajeńskie, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włościbórek, gm. Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.17.2019/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.12.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.12.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian