Karta informacyjna 993/2019

  • Nr karty/rok 993/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r., znak: WSiR.III.HF/6618/20/04, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o., ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Giebnia, gm. Pakość.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Giebnia, gm. Pakość, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.23.2019/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość
  • Data dokumentu 15.11.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian