Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody

Nazwa zadania: Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody

  • Wydział Departament Zdrowia Wydział Zdrowia
  • Termin załatwienia Realizacja postanowienia sądowego polega na ustaleniu miejsca w szpitalu psychiatrycznym oraz zorganizowaniu transportu medycznego (z miejsca zamieszkania osoby chorej psychicznie do wskazanego szpitala psychiatrycznego). Wniosek rozpatrywany jest w trybie odwrotnym. Termin realizacji postanowienia sądowego uzależniony jest od liczby wolnych miejsc w szpitalach psychiatrycznych oraz stosunku pacjenta do konieczności podjęcia szybkiego leczenia. Zgodnie z art. 46 ust 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) w przypadku, gdy osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. W takiej sytuacji realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie możliwa jest dopiero po wydaniu przez sąd postanowienia o przymusowym zatrzymaniu i doprowadzeniu tej osoby do szpitala psychiatrycznego.
  • Osoba kontaktowa Wydział Zdrowia - Magdalena Augustyniak
  • Miejsce załatwienia Departament Zdrowia/ Wydział Zdrowia
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy tel. 56 652 18 69/ 56 621 85 18
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Pisemny wniosek o realizację postanowienia zawierający dane osoby/instytucji wnioskującej oraz dane osoby, której dotyczy postanowienie sądowe
   Postanowienie sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego (kopia uwierzytelniona)

  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Wszelkie informacje zawierające dane osobowe powinny zostać dołączone do pisma przewodniego w zaklejonej kopercie.

   Transporty medyczne realizuje wybrany w drodze zapytania ofertowego podmiot w ramach zawartej umowy. Nie ma zatem możliwości zlecania transportów we własnym zakresie, o ile to Województwo Kujawsko-Pomorskie ma być obciążone kosztami.

  • Podstawa prawna

   art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian