Rejestracja robót geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie materiałów źródłowych do wykonania tych robót, przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu wojewódzkiego

  • Wydział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Termin załatwienia Niezwłocznie – najpóźniej w terminie 10 dni roboczych.
  • Osoba kontaktowa Piotr Wilk
  • Miejsce załatwienia 1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno- Podawczy)
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   3. ul. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz - obsługiwany przez Toruń
   4. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 56 621 25 81
  • Miejsce odbioru 1. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   2. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1) zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej,
   2) protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   3) zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych
  • Opłaty Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, t.j.)
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Samodzielne wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych wymaga posiadania uprawnień zawodowych nadanych przez Głównego Geodetę Kraju.

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, t.j.)
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w
   • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
    5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013, poz. 1183)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian