Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym

  • Wydział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Termin załatwienia • W terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku. • Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez Marszałka Województwa.
  • Osoba kontaktowa Marzena Cychol-Chwiałkowska, Monika Majewska
  • Miejsce załatwienia 1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno- Podawczy)
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   3. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 56 621 25 81
  • Miejsce odbioru 1. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   2. ul. Bechiego 2, p.22, 87-800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty Wniosek według - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, tj.)
   Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną w aplikacji internetowej:
   https://kujawsko-pomorskie.geoportal2.pl
  • Opłaty Nieodpłatnie na cele wynikające z art. 40a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, tj.)
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi
   • Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276, tj.)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020 poz. 1322)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian