Karta informacyjna 95/2019

  • Nr karty/rok 95/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 54/28, obręb 33, nr 38, obręb 64, nr 134, obręb 77, nr 66, obręb 32 oraz nr 48, obręb 34 przy ulicy Mińskiej w Parku nad Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.168.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.02.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.02.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1019/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.02.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian