Komisja Budżetu i Finansów – 11.02.2016

W czwartek 11 lutego 2016 r. o godz. 11:00. w sali 215 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Sprawy proceduralne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie porządku obrad,
  1. Informatyzacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego – stopień realizacji projektów, plany działań na 2016 r., wskazanie możliwości w nowej perspektywie. Rola K-PSI w realizacji projektów.
  2. Realizacja RPO w 2016 r. wraz z aktualnym harmonogramem konkursów.
  3. Opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian