Komisja Budżetu i Finansów – 19.05.2016

W dniu 19 maja 2016 r. o godz. 12.30, w sali nr 214 w siedzibie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Pl. Teatralny 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  1. Stan realizacji prac nad Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności komunikacji drogowej i kolejowej.
  2. Analiza sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r.
  3. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Sejmiku.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian