Komisja Budżetu i Finansów – 21.04.2016

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00, w sali nr 208 w siedzibie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2.

Proponowany porządek:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  1. Informacja z bieżącej działalności spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.
  2. Analiza sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r.
  3. Ocena wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 r.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Sejmiku.
  5. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian