Komisja Budżetu i Finansów – 22.09.2016

W czwartek 22 września 2016 r. o godz. 10.30 w sali Patio A Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad.

  1. Analiza wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 r.
  2. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Sejmiku.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian