Komisja Budżetu i Finansów – 25.10.2016

Dnia 25 października br. o godzinie 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji (sierpień, wrzesień).

  1. Zaangażowania wojewódzkich jednostek organizacyjnych w realizacji projektów własnych finansowanych ze środków PO KL oraz RPO.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian